Το Όραμά μου για τον Έβρο

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΟΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

«Η γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η έρευνα-τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν του πυλώνες στους οποίους μπορεί να στηριχθεί ο Ν. Έβρου. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς αυτούς οδηγεί με ασφάλεια στην ανάπτυξη.»

———————————————

 

Η Θράκη, αν τη δούμε γεωγραφικά, είναι μια γέφυρα που ενώνει δύο ηπείρους, Ευρώπη και Ασία και δύο πολιτισμούς, ενώ ο Έβρος δεν είναι το χώρισμα αλλά ο συνδετικός κρίκος μεταξύ τους.

Η δεσπόζουσα γεωστρατηγική θέση του προσφέρει απεριόριστη δυναμική και δημιουργεί όλες τις προυποθέσεις για ανάπτυξη.

Διεθνής διαμετακομιστικός και εμπορευματικός κόμβος

Μετά την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα έπαψε να είναι αποκομμένη από τον υπόλοιπο κορμό της ΕΕ. Επομένως, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης γίνεται πύλη εισόδου από την Ανατολική Μεσόγειο για την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, όπως και για τη Μαύρη Θάλασσα. Αποτελεί λοιπόν προτεραιότητα η ανάπτυξη και η διεθνοποίηση του λιμανιού και του αεροδρομίου, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα από την Αλεξανδρούπολη ως το Ορμένιο -ο οποίος σήμερα καρκινοβατεί- και τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση του συνοδού σιδηροδρομικού δικτύου.

Ενεργειακό σταυροδρόμι

Στο πεδίο της ενέργειας η κυβέρνηση της ΝΔ επεδίωξε να καταστεί ενεργειακό σταυροδρόμι ο Έβρος για εθνικούς και οικονομικούς λόγους, κυρίως με την προώθηση του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και των αγωγών φυσικού αερίου. Το σχέδιο αυτό δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Ο νομός έχει όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμία).

Γεωργία- Κτηνοτροφία-Αλιεία

Με την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας, με την περάτωση των αναδασμών και με επενδύσεις στα έργα υδροοικονομίας μπορούν οι Εβρίτες να περάσουν σε πλέον δυναμικές – κερδοφόρες καλλιέργειες. Απαραίτητη είναι η διατήρηση του εργοστασίου ζάχαρης και των τοπικών παραγωγών (π.χ. μετάξης).

Όσο για την κτηνοτροφία και την αλιεία, με την δημιουργία νέων μονάδων, σύγχρονων σφαγείων, με καθετοποιημένες βιομηχανίες (υπάρχουσες και νέες) και με βελτίωση των αλιευτικών υποδομών ο Ν. Έβρου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος, ο τόπος μας προσφέρεται για την δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμμάτων.

Τουρισμός

Ο Έβρος, από την Σαμοθράκη έως το βόρειο άκρο του, έχει περιοχές με σπουδαίο θρησκευτικό ενδιαφέρον, αρχαιολογική αξία και σπάνιο φυσικό κάλλος, οι οποίες προσφέρονται για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος. Αυτό το πακέτο μπορεί να προωθηθεί και να προσελκύσει επισκέπτες ανεξάρτητα ή/και σε συνδυασμό με τον συνεδριακό τουρισμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη, χάρη στην ξενοδοχειακή υποδομή της και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Έρευνα- Τεχνολογία – Επιχειρηματικότητα

Με κέντρο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, με τη συνδρομή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και με βάση την υπάρχουσα νοσοκομειακή, επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή μπορεί να διεξαχθεί υψηλού επιπέδου έρευνα. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά προγράμματα, από τον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, η αξιοποίηση των οποίων φέρνει σημαντικά οφέλη στην περιοχή.

Πολύ σημαντική είναι, πέραν του όποιου αναπτυξιακού νόμου, η παροχή ιδιαιτέρων κινήτρων (π.χ. φορολογικών, επιδότησης εργασίας και μεταφορικών, στήριξης νεανικών προσπαθειών, καινοτομιών και διασυνοριακών πρωτοβουλιών…), ώστε να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα. Προς αυτή τη κατεύθυνση μπορεί να συμβάλλει η δημιουργία ενός τεχνολογικού ινστιτούτου έρευνας και ανάπτυξης και ενός μόνιμου διεθνούς εκθεσιακού χώρου στον Βόρειο Έβρο. Έτσι θα ελαχιστοποιηθεί η ανεργία, η διαρροή νέων επιστημόνων, η δημογραφική απογύμνωση και θα καταστεί ο Ν. Έβρου πρότυπο για τα Βαλκάνια.

 

Πιστεύω πραγματικά ότι ο Έβρος και η Θράκη μπορούν να γίνουν παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης με εξωστρέφεια, με ανταγωνιστικότητα. Με διάχυση ευημερίας, ελπίδας και προοπτικής για όλους και όλες.

This entry was posted in Έβρος. Bookmark the permalink.