Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΟΖ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το θέμα άμεσης ανακήρυξης και εκμετάλλευσης της ΑΟΖ έθιξα με την παρέμβαση μου στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Επίσης ζήτησα επανεξέταση του νόμου για τις ΕΟΖ διότι το σημερινό θεσμικό καθεστώς δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την προσφορά τους.
«Αντιθέτως εκφράζονται ενστάσεις διότι κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές μπορεί να υπάρξουν δημογραφικές αλλοιώσεις» κατέληξα στην ομιλία μου.

Ετικέττες: , , , , , .