Ερώτηση Κυριάκου Γεροντόπουλου για τη διασφάλιση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για εργαζόμενες και άνεργες μητέρες

Κατά τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13, υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και με πλήρη σχεδόν απορροφητικότητα η Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής». Ένα πρόγραμμα για εργαζόμενες και άνεργες μητέρες προκειμένου να έχουν δυνατότητα επιλογής παιδικού σταθμού που θα εμπιστευτούν τα παιδιά τους. Το πρόγραμμα είναι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Υπάρχει ανάγκη αξιοποίησης των κονδυλίων του προγράμματος για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των δημοτικών παιδικών σταθμών όπως και η πλήρης εξάντληση των εγκριθέντων πόρων. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει δυσκολία συνέχισης της Δράσης για το επόμενο σχολικό έτος 2013-2014, παρόλο που θεωρείται βέβαιο, ότι θα υπάρξει επανάληψη του Προγράμματος και της Δράσης κατά την υλοποίηση του επόμενου ΕΣΠΑ 2014-20.

Η αδυναμία εξεύρεσης κονδυλίων για το σχολικό έτος 2013-2014, έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στους δικαιούχους. Αποτέλεσμα αυτού η αποδιοργάνωση σε πολύ μεγάλο βαθμό της λειτουργίας τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Τέλος όπως είναι φυσικό  οδηγεί σε απόγνωση χιλιάδες μητέρες εργαζόμενες αδυναμία επιλογής παιδικού σταθμού και φύλαξης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να διασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια ώστε για να συνεχιστεί η συγκεκριμένη δράση για το σχολικό έτος 2013-2014;

2)      Θα μπορούσε να επεκταθεί το πρόγραμμα και να συμπεριλάβει και μητέρες εργαζόμενες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στα σώματα ασφαλείας.

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Γεροντόπουλος

Ετικέττες: , , , , , .