Παρέμβαση Γεροντόπουλου για το φλέγον θέμα των οδοιπορικών εξόδων 4 ημερών στρατιωτικού προσωπικού παραμεθορίων περιοχών

Σε συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ο Βουλευτής Έβρου κ.Κυριάκος Γεροντόπουλος, με τον Υπουργό κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο και τους επιτελείς του, διαβίβασε το δίκαιο αίτημα αποκατάστασης των οδοιπορικών εξόδων 4 ημερών στρατιωτικού προσωπικού παραμεθορίων.

Οι ειδικοί σύμβουλοι είδαν πολύ θετικά το αίτημα και έδωσαν την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν ενέργειες αποκατάστασης του.
Αναλυτικά η αιτιολόγηση του αιτήματος του κ.Γεροντόπουλου ήταν:
Το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στο Ν.Έβρου και στα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτης δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ θ του ΠΔ 200/93, τέσσερις (4) μέρες εκτός έδρας το μήνα για εκτέλεση υπηρεσίας, πέραν των δικαιούμενων λόγο θέσεως και βαθμού.
Ειδικότερα, μέχρι το Νοέμβριο του 2012 το προσωπικό που υπηρετούσε στον ΕΒΡΟ ελάμβανε αναλόγως του βαθμού από δυο (2) έως εννέα (9) μέρες και τις τέσσερις (4) λόγο του παραμεθορίου.
Με τον ψηφισθέντα νόμο για τον Π/Υ του 2013, οι πιστώσεις που αφορούν τα παραπάνω οδοιπορικά έχουν μειωθεί δραστικά με αποτέλεσμα την παύση χορήγησης όλων των παραπάνω ημερών εκτός έδρας.
Γνωρίζοντας τις δημοσιονομικές συνθήκες που επικρατούν και την προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση για τη μείωση των ελλειμμάτων, το στρατιωτικό προσωπικό αποδέχτηκε τη παύση χορήγησης της παραπάνω αποζημίωσης, εκφράζοντας όμως επιφυλάξεις ως προς την άνιση μεταχείριση σε σχέση με το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην παραμεθόριο.
Συγκεκριμένα, με το Ν 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», χορηγείται επίδομα παραμεθόριου στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην παραμεθόριο.
Για το λόγο αυτό και μέχρι ψήφισης του νέου μισθολογίου το 2014 όπως έχει προαναγγελθεί για τα ειδικά μισθολόγια,
ΖΗΤΟΥΜΕ Την καταβολή των παραπάνω ημερών εκτός έδρας ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ του ΕΒΡΟΥ για λόγους ισότητας , μη πλήττοντας το αξιόμαχο του στρατού σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο αλλά και περιοχή στη όποια υπηρετούν πάνω από 10000 στρατιωτικοί.
Μαζί με το παραπάνω αίτημα ο κ.Γεροντόπουλος ενημέρωσε τον κ.Υπουργό για την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονομικών, εάν υπάρχει μέριμνα ώστε να εξαιρεθεί από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου η περίπτωση να μην υπολογίζονται τα μερίσματα του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ, στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων ως αντιστάθμισμα της άδικης διπλής μείωσης.

Ετικέττες: , , , , , , , , , , , , , .